jimky 2021

 

Traktorový fekální vůz o objemu 5 m3, nebo nákladní automobil o objemu 6,6 m3.

Cena likvidace na ČOV 220,- Kč / 1m3 (cena s DPH)

Doprava dle vzdálenosti.

Tel.: 603 493 355
 

Dne 1.1.2019 vešla v platnost novela zákona 254/2001 Sb., která mimo jiné ukládá majitelům jímek povinnost předkládat úřadům potvrzení o likvidaci odpadních vod. Vyhněte se zbytečné pokutě až 20 000,- Kč.